Gebed is nie my “grocery”-lysie nie… regtig nie!

Mense is so op hulleself ingestel… eie behoeftes en eie eer en eie posisie. Eiebelang en gierigheid is die beste eienskappe van die mense van ons dag… selfs van baie Christene! Kyk maar hoe gewild het die sg. “voorspoedteologie” geword. Kerke wat belowe dat jy ryk sal word as jy net genoeg “saai”,  se lidmaatgetalle styg drasties en de pastore se karre en huise word al duurder en mooier.

Die rol wat gebed in mense se lewe speel word dan ook ingespan om by te dra tot die vermeerdering van voorspoed. Gebed word vir my die manier/ hefboom waarmee ek God in beweging kry sodat Hy die dinge kan gee wat ek graag wil hê. Maar gebed is nie die lysie  wat ek elke dag voor die Here gaan aflees, sodat Hy in my behoeftes moet voorsien nie. “Prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God, at this disposition, and listening to his voice in the depths of our hearts.” (Sister Teresa)

Gebed is nie ’n hefboom waarmee ek God se hand in beweging kan bring nie… of God se goddelike mag kan vrystel sodat Hy die dinge kan doen wat dit vir my lekkerder sal maak in die wêreld nie. Ek kom op ’n boek van Charles Capps af met die titel: “Releasing the ability of God through prayer”….eish!  God is m.a.w. ’n potensiële bron van krag en mag en wonderwerke waarby ek oneindig kan baat, as ek hom net aan die gang kan kry.  Sy hande is vasgebind totdat ek “op die regte manier” bid. Dan kom sy hande vry en dan help Hy my met oorvloedige seën. Maar sonder my gebede kan Hy eintlik niks doen nie.

Wat ’n mens dus nodig het om te doen is om ’n deeglike studie van gebed te maak in jou Bybel en elke moontlike voorwaarde vir gebedsverhoring na te speur sodat jy seker kan maak dat jou gebede verhoor word… of ten minste ’n beter kans kan hê vir die verhoring van jou gebede. Capps stel die volgende “wenresep” voor: Om jou gebede te “laat werk”:

  • Bid in geloof
  • Vergewe almal teen wie jy iets het
  • Bid die Woord
  • Spreek lewe en geloof… Anders sal jou gebed nie werk nie
  • Bid in die naam van Jesus
  • Bely al jou sonde… en as dit nog nie werk nie ook die sonde van jou ouers en grootouers, ens.
  • Bid vir jou vriende (Job).. Dan sal die Here jou ryk maak.

 Daar sal sekerlik nog baie sulke “voorwaardes” opgediep kan word maar die belangrike is dat jy moet aanhou om die dinge uit die weg te ruim wat sal verhoed dat God jou sal verhoor… dat God nie in staat sal wees om jou te hoor nie. Jy moet aanhou totdat daar ‘n “deurbraak” kom.  As jy dit van jou kant af reg doen is God “verplig” om jou gebede te verhoor… jy het dan jou kant gebring en nou móét Hy sy kant bring…. sjoe! Dis amper laster!

Paulus sê:  Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.  7 En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. (Fil 4:6-7)… sien jy? Jy mag jou begeertes deur gebed en smeking en danksegging by God bekend maak!  Maar dan beteken dit nie Hy gaan jou alles gee wat jy graag wil hê nie.  Nee… die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou… Al gee Hy nie wat jy vra nie, verhoor hy tog jou gebed want hy gee die vrede in jou hart sodat jy sy antwoord in vrede en met tevredenheid aanvaar… selfs al is dit die teenoorgestelde van jou begeerte. Die Here het jou só lief dat Hy vir jou gee wat vir jou die beste is.  Gee jou daarom self oor aan sy genade en vertrou Hom wat die getroue verhhorder van ons gebede is.

 

“Gebed is nie ‘n middel waardeur ek God probeer beheer nie; dit is die manier waardeur ek myself in ‘n posisie plaas waar God mý kan beheer.”  – Charles AllenHoe sien ons…?

Hoe sien jy jouself? Waarna kyk jy, waarteen kyk jy vas? Wat sien jy dalk NIE?  Net so kan ons ook dink oor hoe ons ander mense sien?  Die Afrikaanse spreekwoord spring dadelik in my gedagtes op: Moenie iemand op sy baadjie takseer nie.  Maar doen ons nie juis dit heeltemal te maklik en outomaties nie?  Ons
default
manier van kyk is om mense op grond van uiterlike voorkoms te oordeel, beoordeel, kategoriseer en tipeer.
 
So dink ons ook oor onsself en ons eie vermoëns en onvermoëns en heg te veel waarde aan dit wat ons op die oog af sien.  Goed of sleg – dit het dan ‘n groot invloed op ons verhouding met die Here, ons effektiwiteit in sy Koninkryk, ons lewensvreugde en dryf en ons verhouding met die mense rondom ons.
 
Die Here kyk egter anders na ons.  In 1 Samuel 16 stuur Hy vir Samuel om vir Dawid te gaan soek en hom as koning te salf.  Dan trap Samuel en Isai, Dawid se pa, ook in die slaggat