Ons gaan nie eendag hemel toe nie… maar ons gaan!

Ons het so gewoond geraak om die vraag te vra: “Gaan jy eendag hemel toe as jy doodgaan?”  Eendag…. ‘the pie in the sky when you die….’  Maar wat van vandag? Is die werk van iemand wat die Here ontmoet het om nou die hele tyd net te wag totdat die “eendag” aanbreek? Miskien is dit nodig om net ’n klompie terme van nader te bekyk, sodat ons die wanbegrippe kan hokslaan.

  1. Hemel: As die Bybel van hemel praat is dit in die milieu van die wêreldbeeld van die voorwetenskaplike tyd. Die aarde was vir hulle plat en die hemel het uit drie vlakke bestaan.  Die eerste hemel is waar die wolke is en die voëltjies vlieg.  Die tweede hemel is die hemelkoepel of uitspansel waar die son en maan en sterre is. Die derde hemel is anderkant die sterre waar God is.  Daar staan die troon van God en vandaar heers Hy as koning oor die heelal.  Uit die hemel kom God se Woord tot die profete en uit die hemel kom Jesus na die aarde toe. Joh 3:13 – 16 13 Niemand op die aarde was al in die hemel nie behalwe Hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens.  14 Moses het die slang in die woestyn hoog op ‘n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word,  15 sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê. 16 «God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. 
  2. Ewige lewe: Uit die aangehaalde teks hierbo is dit ook duidelik dat daar ’n verskil is tussen “hemel” en “ewige lewe”.  Ons gaan dus nie hemel toe nie, ons verkry die ewige lewe.  Dis amper asof ’n mens kan sê: Die hemel kom na ons toe. En dit gebeur nie “eendag” wanneer ons dood gaan nie! As jy vandag ’n gelowige is het dit reeds gebeur. In Joh 5:24 sê die skrywer:  «Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan.
  3. Ewig: Ons leef in liniêre tyd. Ons praat van die begin van ’n liniêre tydlyn en die einde van die tydlyn… die verlede en die hede en die toekoms. As ons dan van ewigheid praat val ons in die strik om uit ons beperkte siening van tyd oor die ewigheid te praat. Ons wil sê dat ewigeid beteken dat daar nie ’n einde aan tyd sal wees nie. Terwyl ‘ewigeid’ baie meer beteken as dit: Dit is allesomvattend.  Dit het nie ’n begin of einde nie.  Dit is die hele tyd/altyd teenwoordig.  Daar was nooit ’n tyd dat die ewigheid nie bestaan het nie en daar sal nooit ’n tyd wees dat dit nie daar sal wees nie. Dit is hoe God bestaan – van ewigheid tot ewigheid, en Hy kan vandag enige tyd in die verlede teenwoordig wees soos wat Hy nou op hierdie oomblik enige tyd in die toekoms teenwoordig is of soos wat Hy nou in die hede kan ingryp.  Aan hierdie ewigheid het gelowiges vandag reeds deel. En niks sal ons weer van Hom kan skei nie.  Die uiteinde van hierdie ‘ewige lewe’ gee inderdaad aan ons die voorreg om tot in alle ewigheid in God se teenwoordigheid te lewe…. in die nuwe Jerusalem.
  4. Die Nuwe Jerusalem: In Openb 21 skryf Johannes: `Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste plae was, gekom en met my gepraat. «Kom,» het hy gesê, «ek sal jou die bruid wys, die vrou van die Lam.»  10 Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na ‘n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom11 Die stad het die heerlikheid van God: sy glans is soos dié van die kosbaarste edelsteen, soos ‘n kristalhelder opaal... dit is dus nie ’n fisiese stad nie, dis die bruid van Jesus …. die kerk!  Dit is ek en jy wat aan die Here behoort. En die beskrywing van die prag en glorie van die stad is die vlekkeloosheid en heiligheid van die gelowiges wat God vir Homself verkry het deur ons skitterskoon te was in die bloed van Jesus Christus.
 
Aan dáárdie heerlikheid het ek en jy deel.  Dit beteken ons is nuwe mense.  Ons gaan in alle ewigheid nooit sterf nie… Toe sê Jesus vir haar: «Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook;  26 en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. (Joh 11:25-26)… en ons vandag reeds daaraan deel. Daarom leef ons anders.  God sien ons as heilig en onberispelik. Dit is hoe Hy ons gemaak het deur ons skoon te was in die bloed van Jesus. (vgl Efes 1v4) Nou is die verantwoordelikheid op elkeen van ons, geredde mense, om anders te lewe in hierdie wêreld. Mense moet by ons die ewige lewe kan sien in ons oë en in ons dade, en hulle moet dit kan hoor in ons woorde, sodat hulle ook sal verlang daarna om die ewige lewe te hê. Sodat hulle, soos ons vandag, as kinders in die huisgesin van God kan woon en daarom kan staatmaak op die versorging van die goeie Vader van die huisgesin.  Dit is vandag die voorreg van mense wat reeds die ewige lewe het!