Ds. Cornel – Hoe sien ons…?


Download (right click and choose save as)

Sermon Notes

Hoe sien ons onsself? Hoe sien ons ander mense? Ons kyk so maklik vas teen die uiterlike, teen tekortkominge. Die groter vraag is eerder hoe kyk die Here na ons, hoe sien Hy ons, wat sien Hy as Hy na ons kyk? Dit verander alles!