Ons Personeel

Leraars

Ds. Pieter Viljoen

Ds Pieter is in ‘n vastetermyn pos van 2 jaar sedert Oktober 2017. Hy bedien hoofsaaklik die seniorlidmate en neem verantwoordelikheid vir die oggenddienste op Sondae. Hy is getroud met Martjie wat tans die Departementshoof Engels is by Hoërskool Montana. Hy het in sy loopbaan die volgende gemeentes bedien:  Onderstepoort, Akasia en Wonderpark. Sy sterkpunte is “teaching” en pastoraat.
 
Ds. Meiring de Wet
Ds Meiring is in ‘n vastetermyn pos vir 2 jaar sedert Oktober 2017. Hy is getroud met Jeanette wat tans ‘n Teologie student is by die Universiteit van Pretoria. Doornpoort is Meiring se eerste gemeente.   Hy bedien hoofsaaklik die jeug in die gemeente.  Hy neem verantwoordelikheid vir die aanddienste wat by ons bekend staan as “Simple Church” en vir die kategese. Hy is ook die musiekdirekteur van die gemeente wat sorg dat daar begeleiding is by die eredienste.

 

Kantoor

Nicolene Smuts 

Skriba Tel: 012 547 1456         E-pos: kantoor@ngdoornpoort.co.za

Kontak gerus vir Nicolene by die Kerkkantoor vir enige administratiewe sake en vir meer inligting oor die mense wat by die gemeente betrokke is en oor al die dinge wat by die gemeente gebeur. As jy van die fasiliteite wil huur kan jy ook met Nicolene praat.  Sy het al die besprekings en pryse vir verskillende lokale.

Tillie Vosloo 

Koster Tel: 012 547 1456        E-pos: koster@ngdoornpoort.co.za

Kontak vir Tillie oor enige iets aangaande die kerkgeboue, fasiliteite en terrein.