Teëspoedige Nuwe Jaar

Ek kyk so deur al die e-posse en Whatsapps en FaceBook boodskappe na al die nuwejaarswense wat ek ontvang het.  Die meerderheid van die boodskappe bevat die woorde “HAPPY” en “VOORSPOEDIGE”… En dan word mildelik uit die Bybel aangehaal “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!” (Jer 29:11).  Miskien moet die ‘aanhalers’ net eers gaan seker maak wat die konteks van daardie teks is voordat hulle dit so gemaklik aanhaal. 
 
As ek die woord “HAPPY” hoor dink ek aan ‘n vriend wat gesê het: As jy happy wil wees, kry ‘n bottel soetwyn en drink dit.  Dan is jy happy vir so ‘n rukkie totdat die kopseer jou slaan…. En die woord “VOORSPOED” is deesdae ‘n gelaaide term wat in die “voorspoedteologie” gebruik word om mense te mislei om God te sien as die bron van rykdom en materiële voorspoed. Die HERE seën jou net as dit met jou finansies goed gaan…?
 
Ek sou eerder die nuwejaarswense wou aanpas om soos volg te klink: Mag jy in 2019 die seëninge van die HERE beleef wanneer dit met jou goed gaan – en mag dit die meeste van die tyd goed gaan!  Maar mag dit ook soms met jou sleg gaan – sodat jy die heerlike geleentheid kan kry om te ervaar hoe die HERE jou dra in die donker dieptes.  Mag jy dan beleef hoe naby die HERE is wanneer jy in die dal van doodskaduwee kom en in die droë laagtes van jou woestyntyd vir jou fonteine oopmaak sodat jy jou dors kan les. Mag jy beleef hoedat die HERE jou hand vashou en jou voete weer op ‘n vaste rots plaas…. jou uittrek uit die put van die dood, uit die slymerige modder, en jou op ‘n rots laat staan en jou weer op vaste grond laat loop. (Psa 40:3). Mag jy God leer ken as die Een wat lig gee as dit donker is om jou. (Psa 18:29) Mag jy teen die einde van 2019 met dankbaarheid saam met die Psalmdigter sê: “Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie.  Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig.” (Psa 16:8-9)
 
Mag ek in die lig hiervan dan vir jou sê: “Teëspoedige nuwe jaar!” 
 
Pieter Viljoen


Seëninge vir 2019

Hier aan die begin van 2019 sou ek graag vir jou wou sê alles sal hierdie jaar reg loop vir jou.  Ek sou graag wou sê omdat jy ‘n christen is, sal jy net voorspoed en geluk beleef en as daar nog iets verkeerd is sal dit alles regkom… jy moet net jou sonde bely en die Here meer prys. 
 
As ek dit aan die begin van 2018 vir jou gesê het sou jy vandag vir my kon sê ek is ‘n valse profeet. Want kyk maar hoe lyk 2018 en die wêreld en die land… ons hoor van politieke en militêre konflik oor die hele wêreld. Daar het selfs ‘n nuwe vorm van oorlog tot stand gekom wat “ekonomiese oorlog” genoem word tussen Amerika en China… wat ons op die ou einde ook gaan raak. Ons land is chaoties en van alle kante dreig mense mekaar met doodmaak en geweld. In ons eie lewens het ons te doen met afleggings finansiële krisisse en baie mense is in ‘n stryd om oorlewing gewikkel. Baie mense se gesondheid het agteruit gegaan en ons het lidmate begrawe wat die stryd om hulle gesondheid verloor het. Ek hoef seker nie die negatiewe prentjie verder in te kleur nie… ons kan elkeen aan baie meer krisisse dink.  Maar dit is alles simptome van die gebroke werklikheid waarin ons leef.  In hierdie werklikheid loop dinge nie altyd reg nie.  Selfs nie vir getroue kinders van die Here nie!
 
Moet ons nou op ‘n hopie gaan sit en bewe van vrees en angs? Of vir onsself ‘n bomskuiling gaan bou en die res van ons lewe daar gaan sit en wag vir die ergste? Nee! Ek kan nie sê alles is reg nie, maar ek kan wel sê alles is reg tussen ons en God. En dit sê ek nie omdat ek genoeg dinge reg doen nie, of omdat ek min genoeg sonde doen nie. Dit sê ek nie omdat ek genoeg presteer op die terrein van die godsdiens nie. Ek sê dit omdat Hy vrede kom maak het tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus.  Deur sy offer aan die kruis het Jesus ons deel gemaak van die huisgesin van God, en kan ons Hom nou vreesloos dien.  Ons kan elke dag van 2019 leef met hoop en met moed en met vrede in ons harte. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat ons dit kan ontneem nie.   “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” (Rom 8:38-39). Al lyk dit vir jou asof 2019 nie in die hand van die Here is nie, weet dit: “Jy is veilig in die hande van die Here…. self al sterf jy!” (Ps 23:4)
 
 


Geseënde Kersfees 2018

Liewe Broer en Suster en Boetie en Sussie
 
In die afgelope Adventstyd het ons die volgende uit die Woord van die Here gehoor:
 
Die Here se verbondsbeloftes staan onwankelbaar vas.  Daar is letterlik niks wat kan maak dat hy van die beloftes sal afsien nie. Daardie verbond het gemaak dat Hy ten spyte van die sonde van die mense aangehou het om te soek na ‘n lewende verhouding met ons. Die hoogtepunt van hierdie soeke na ‘n verhouding is die verlossing wat Hy bewerk vir mense deur sy Seun te stuur om deel te word van ons mensewêreld en die sondelas op Hom te neem.  Hy vergewe ons sonde en nou kan ons Hom onbevrees dien. Deur Jesus word Hy Immanuel, God met ons.  Hy lewe elke dag in ons midde!  Kom ons vier hierdie Kersfees ‘n hernude bewuswording van die werklikheid van God se heerlike teenwoordigheid.
 
Mag julle elkeen ‘n heerlike geseënde Christusfees geniet saam met julle geliefdes, en mag jou belewenis van die teenwoordigheid van jou Verlosser in jou lewe deur jou woorde en dade weerspieël word.  Mag die wêreld wat Christus nie ken nie, vir God leer ken omdat jy anders praat en anders doen as bie wêreld. 
 
Geseënde Christusfees