Week van Gebed 2018 Dagstukkies

2018 is nie in die Here se hande nie… maar óns is!!

Ons sê so maklik “Hy het die hele wêreld in sy hand…” en dan is ons teleurgesteld as dinge in die land en in die wêreld nie so verloop soos wat ons dit graag sou wou hê nie. Dan twyfel ons aan die bestaan van God.  God kon mos dit of dat gekeer het, of Hy kon dit of dat laat gebeur het.  Dit is nogal ’n groot onderwerp vir ongelowiges en ateïste om te sê dat daar nie ‘n God kan wees nie want in al die chaos van die wêreld doen Hy niks…

Daar is egter iets wat ons baie ernstig van kennis moet neem. Ons is self verantwoordelik vir die chaos van hierdie wêreld.  Dit het begin met Adam en Eva se sonde in die Paradys.  As gevolg van die sonde het God die hele wêreld vervloek!  “Vir die mens het die Here God gesê: «Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan Ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek; met swaarkry sal jy daaruit ‘n bestaan maak, jou lewe lank; (Gen 3:17 A83). Nou is ons in ‘n stukkende werklikheid waar dinge ernstig kan skeef loop. Om dus te sê 2018 is in die hand van die Here beteken nie alles gaan net wonderlik uitwerk en dit gaan met ons goed gaan nie. Dink maar aan die verskriklike droogte wat groot dele van ons land ernstig teister, en aan die politieke moeras waarin die land op die oomblik is. Party van ons gaan dalk ernstig siek word of ’n geliefde verloor of jou werk verloor… “fish happens!”…
 
Wat egter óók waar is is dat óns in die hand van die Here is. Kyk wat sê Psalm 46……… 2 God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.  3 Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see,  4 al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid….. God is daar; die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom.   7 Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg.   8 Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ‘n beskutting.

 

Die God van Jakob (= Israel), m.a.w. die God van die gelowiges, ook ek en jy… dáárdie God is by ons, al is die omstandighede van die wêreld waar ons woon ontstuimig en chaoties. Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het.  Al gaan ek deur die dal van doodskaduwee sal ek nie bang wees nie want U is by my. In U hande is ek veilig!….  (Psalm 23) Die Here sal in die God self het gesê: «Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.» (Heb 13:5)  Dáárop kan ons staat maak.  God se mense is in 2018 in sy hande!

Miskien net ’n laaste gedagte: Die Here het aan elkeen van ons gawes en talente en vermoëns gegee en ons daarmee toegerus om medewerkers te wees in sy Koninkryk.  In dáárdie sin is 2018 eintlik in óns hande.  My vermoëns is die instrumente in die hande van die Here waarmee Hy sy Koninkryk in hierdie wêreld wil vestig. Ons is dit aan Hom verskuldig om Hom met al ons krag te dien sodat die wêreld in 2018 kan sien wie is die God van die heelal wat mense so lief gehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het om ons van die sonde en die dood te red.  Ons moet vandag aan die werk spring en ons daarvoor beywer om die gemeenskap, en so uiteindelik die land te verander tot die eer en verheerliking van God.


Gebed is nie my “grocery”-lysie nie… regtig nie!

Mense is so op hulleself ingestel… eie behoeftes en eie eer en eie posisie. Eiebelang en gierigheid is die beste eienskappe van die mense van ons dag… selfs van baie Christene! Kyk maar hoe gewild het die sg. “voorspoedteologie” geword. Kerke wat belowe dat jy ryk sal word as jy net genoeg “saai”,  se lidmaatgetalle styg drasties en de pastore se karre en huise word al duurder en mooier.

Die rol wat gebed in mense se lewe speel word dan ook ingespan om by te dra tot die vermeerdering van voorspoed. Gebed word vir my die manier/ hefboom waarmee ek God in beweging kry sodat Hy die dinge kan gee wat ek graag wil hê. Maar gebed is nie die lysie  wat ek elke dag voor die Here gaan aflees, sodat Hy in my behoeftes moet voorsien nie. “Prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God, at this disposition, and listening to his voice in the depths of our hearts.” (Sister Teresa)

Gebed is nie ’n hefboom waarmee ek God se hand in beweging kan bring nie… of God se goddelike mag kan vrystel sodat Hy die dinge kan doen wat dit vir my lekkerder sal maak in die wêreld nie. Ek kom op ’n boek van Charles Capps af met die titel: “Releasing the ability of God through prayer”….eish!  God is m.a.w. ’n potensiële bron van krag en mag en wonderwerke waarby ek oneindig kan baat, as ek hom net aan die gang kan kry.  Sy hande is vasgebind totdat ek “op die regte manier” bid. Dan kom sy hande vry en dan help Hy my met oorvloedige seën. Maar sonder my gebede kan Hy eintlik niks doen nie.

Wat ’n mens dus nodig het om te doen is om ’n deeglike studie van gebed te maak in jou Bybel en elke moontlike voorwaarde vir gebedsverhoring na te speur sodat jy seker kan maak dat jou gebede verhoor word… of ten minste ’n beter kans kan hê vir die verhoring van jou gebede. Capps stel die volgende “wenresep” voor: Om jou gebede te “laat werk”:

 • Bid in geloof
 • Vergewe almal teen wie jy iets het
 • Bid die Woord
 • Spreek lewe en geloof… Anders sal jou gebed nie werk nie
 • Bid in die naam van Jesus
 • Bely al jou sonde… en as dit nog nie werk nie ook die sonde van jou ouers en grootouers, ens.
 • Bid vir jou vriende (Job).. Dan sal die Here jou ryk maak.

 Daar sal sekerlik nog baie sulke “voorwaardes” opgediep kan word maar die belangrike is dat jy moet aanhou om die dinge uit die weg te ruim wat sal verhoed dat God jou sal verhoor… dat God nie in staat sal wees om jou te hoor nie. Jy moet aanhou totdat daar ‘n “deurbraak” kom.  As jy dit van jou kant af reg doen is God “verplig” om jou gebede te verhoor… jy het dan jou kant gebring en nou móét Hy sy kant bring…. sjoe! Dis amper laster!

Paulus sê:  Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.  7 En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. (Fil 4:6-7)… sien jy? Jy mag jou begeertes deur gebed en smeking en danksegging by God bekend maak!  Maar dan beteken dit nie Hy gaan jou alles gee wat jy graag wil hê nie.  Nee… die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou… Al gee Hy nie wat jy vra nie, verhoor hy tog jou gebed want hy gee die vrede in jou hart sodat jy sy antwoord in vrede en met tevredenheid aanvaar… selfs al is dit die teenoorgestelde van jou begeerte. Die Here het jou só lief dat Hy vir jou gee wat vir jou die beste is.  Gee jou daarom self oor aan sy genade en vertrou Hom wat die getroue verhhorder van ons gebede is.

 

“Gebed is nie ‘n middel waardeur ek God probeer beheer nie; dit is die manier waardeur ek myself in ‘n posisie plaas waar God mý kan beheer.”  – Charles AllenOns gaan nie eendag hemel toe nie… maar ons gaan!

Ons het so gewoond geraak om die vraag te vra: “Gaan jy eendag hemel toe as jy doodgaan?”  Eendag…. ‘the pie in the sky when you die….’  Maar wat van vandag? Is die werk van iemand wat die Here ontmoet het om nou die hele tyd net te wag totdat die “eendag” aanbreek? Miskien is dit nodig om net ’n klompie terme van nader te bekyk, sodat ons die wanbegrippe kan hokslaan.

 1. Hemel: As die Bybel van hemel praat is dit in die milieu van die wêreldbeeld van die voorwetenskaplike tyd. Die aarde was vir hulle plat en die hemel het uit drie vlakke bestaan.  Die eerste hemel is waar die wolke is en die voëltjies vlieg.  Die tweede hemel is die hemelkoepel of uitspansel waar die son en maan en sterre is. Die derde hemel is anderkant die sterre waar God is.  Daar staan die troon van God en vandaar heers Hy as koning oor die heelal.  Uit die hemel kom God se Woord tot die profete en uit die hemel kom Jesus na die aarde toe. Joh 3:13 – 16 13 Niemand op die aarde was al in die hemel nie behalwe Hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens.  14 Moses het die slang in die woestyn hoog op ‘n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word,  15 sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê. 16 «God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. 
 2. Ewige lewe: Uit die aangehaalde teks hierbo is dit ook duidelik dat daar ’n verskil is tussen “hemel” en “ewige lewe”.  Ons gaan dus nie hemel toe nie, ons verkry die ewige lewe.  Dis amper asof ’n mens kan sê: Die hemel kom na ons toe. En dit gebeur nie “eendag” wanneer ons dood gaan nie! As jy vandag ’n gelowige is het dit reeds gebeur. In Joh 5:24 sê die skrywer:  «Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan.
 3. Ewig: Ons leef in liniêre tyd. Ons praat van die begin van ’n liniêre tydlyn en die einde van die tydlyn… die verlede en die hede en die toekoms. As ons dan van ewigheid praat val ons in die strik om uit ons beperkte siening van tyd oor die ewigheid te praat. Ons wil sê dat ewigeid beteken dat daar nie ’n einde aan tyd sal wees nie. Terwyl ‘ewigeid’ baie meer beteken as dit: Dit is allesomvattend.  Dit het nie ’n begin of einde nie.  Dit is die hele tyd/altyd teenwoordig.  Daar was nooit ’n tyd dat die ewigheid nie bestaan het nie en daar sal nooit ’n tyd wees dat dit nie daar sal wees nie. Dit is hoe God bestaan – van ewigheid tot ewigheid, en Hy kan vandag enige tyd in die verlede teenwoordig wees soos wat Hy nou op hierdie oomblik enige tyd in die toekoms teenwoordig is of soos wat Hy nou in die hede kan ingryp.  Aan hierdie ewigheid het gelowiges vandag reeds deel. En niks sal ons weer van Hom kan skei nie.  Die uiteinde van hierdie ‘ewige lewe’ gee inderdaad aan ons die voorreg om tot in alle ewigheid in God se teenwoordigheid te lewe…. in die nuwe Jerusalem.
 4. Die Nuwe Jerusalem: In Openb 21 skryf Johannes: `Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste plae was, gekom en met my gepraat. «Kom,» het hy gesê, «ek sal jou die bruid wys, die vrou van die Lam.»  10 Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na ‘n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom11 Die stad het die heerlikheid van God: sy glans is soos dié van die kosbaarste edelsteen, soos ‘n kristalhelder opaal... dit is dus nie ’n fisiese stad nie, dis die bruid van Jesus …. die kerk!  Dit is ek en jy wat aan die Here behoort. En die beskrywing van die prag en glorie van die stad is die vlekkeloosheid en heiligheid van die gelowiges wat God vir Homself verkry het deur ons skitterskoon te was in die bloed van Jesus Christus.
 
Aan dáárdie heerlikheid het ek en jy deel.  Dit beteken ons is nuwe mense.  Ons gaan in alle ewigheid nooit sterf nie… Toe sê Jesus vir haar: «Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook;  26 en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. (Joh 11:25-26)… en ons vandag reeds daaraan deel. Daarom leef ons anders.  God sien ons as heilig en onberispelik. Dit is hoe Hy ons gemaak het deur ons skoon te was in die bloed van Jesus. (vgl Efes 1v4) Nou is die verantwoordelikheid op elkeen van ons, geredde mense, om anders te lewe in hierdie wêreld. Mense moet by ons die ewige lewe kan sien in ons oë en in ons dade, en hulle moet dit kan hoor in ons woorde, sodat hulle ook sal verlang daarna om die ewige lewe te hê. Sodat hulle, soos ons vandag, as kinders in die huisgesin van God kan woon en daarom kan staatmaak op die versorging van die goeie Vader van die huisgesin.  Dit is vandag die voorreg van mense wat reeds die ewige lewe het!


Die Here is nie Liewe Jesus nie… maar Hy is!

Teks:  Deut 5:6-11

Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. 7Jy mag naas My geen ander gode hê nie. 8‘Jy mag nie vir jou ’n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.

Die vraag vandag is:  Wie is hierdie Jesus wat ons aanbid?  Het ons nie al te veel beelde van Hom gemaak en dan die beelde aanbid in plaas daarvan dat ons Hom aanbid nie? (Daarmee bedoel ek nou nie kleibeeldjies nie)  Het ons godsdiens nie ook maar verval in afgodsaanbidding nie? Ons maak ons eie “gedagtebeelde” en dít is dan wie Jesus vir ons is en ons aanbid daardie beeld van Jesus wat ons in ons kop het. 

(Alan Hirsch – How we remade Jesus) :  Babatjie Jesus in die krip met die diertjies  “……I realized that Baby Jesus is my favorite Jesus. So little. So sweet.  Baby Jesus. I could hug him and squeeze him and run with him and make him laugh. Baby Jesus. He’s my favorite.

Sondagskool Jesus; Liewe Jesus; Spooky Jesus; Bearded lady Jesus; Buddy Jesus; Blou-oog blonde Jesus; Swart Jesus; Jesus my boyfriend

Maar het ons nie ook maar ander, minder opvallende verdraaiings van Jesus nie?  Wat van die “spaarwiel-Jesus” of die “lyfwag-Jesus” wat ek net wil gebruik as ek Hom nodig het – vir die res van die tyd moet Hy my net nie hinder nie. Of die Jesus wat NET aan my kant is, en aan niemand anders se kant nie. Of die Jesus wat net gedien kan word en aanbid kan word soos wat ek/ons dit doen en geen ander taal of liturgie of dogma of offer sal vir Hom aanvaarbaar wees nie… want dit is nie vir my/ons aanvaarbaar nie?  Dit sou miskien beter wees as ons maar bly by die openbaring van wie Hy werklik is, wat ons in die Skrif het.

Sy geboorte was nie so ‘n romantiese storietjie nie (“Jesus, ‘n Radikale Sprong” – Stephan Joubert) – Van die begin af het Jesus hierdie probleem gehad.  Hy is orals, veral in eie geledere,  beskou as “nie een van ons nie…”  Hy het van die begin af heeltemal anders gelyk en gepraat en opgetree as wat van ‘n Messias verwag sou word.  Veral uit die oogpunt van die hoog-godsdienstiges van sy tyd.  (Stephan Joubert = Jesus, ‘n Radikale Sprong)

 • Hy is gebore in ‘n (stinkende) stal
 • Hy word neergelê in ‘n (vuil en stinkende) bak waaruit diere vreet
 • Die stinkende, arm, skaapkraalmense wat skape oppas in die veld, is die genooides by sy geboorte.
 • Hy word groot in ‘n agterlike dorpie (Nasaret in Galilea) – Joh 1:46.
 • Hy is maar net ‘n timmerman
 • Sy dissipels is arm, ongeleerde vissermanne, hande-arbeiders, en ‘n tollenaar!
 • Die mense wat agter Hom aanloop is nie-Jode, en vrouens en sondaars.  En Hy eet saam met hulle!  Die vraat!  Die Wynsuiper! (Luk 7:34)
 • Hy ontheilig die Sabbat
 • Hy onteer die tempel.
 • Hy laster teen God om te sê Hy is die Seun van God
 • Hy keer die hele wêreld op sy kop om!  Hy sê: Om eerste te wees moet jy laaste wees.  Om belangrik te wees moet jy almal dien.  Om jou lewe te behou moet jy dit verloor. Om te wen moet jy verloor. Om te lewe moet jy sterwe. Om waarlik ryk te wees moet jy al jou goed verkoop en die geld vir die armes gee. 
 • Hy was nie so ‘n mooi man soos wat ons graag sou wou hê nie (Jes 53:2-3)
 • Hy was nie die hele tyd “Liewe Jesus” nie want Hy:
  • het die tafels omgesmyt (Joh 2:15)
  • het lelik gepraat met die Fariseërs en Skrifgeleerdes ( Matt 23:33) “Julle slange, addergeslag! Hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel?
  • is verwerp deur sy eie mense en is gekruisig
 • Máár Hy is die HERE (Fil 2:5-11; Kol 1:15-20; Openb 1:12-15)
Ons moet Hom sien vir wie Hy werklik is… nie vir wie ons verkies dat Hy sal wees nie.  Dit is dieselfde as die aanbidding van beelde. Ons moet Hom aanbid omdat Hy die HERE is. Ek mag Hom net Liewe Jesus noem as ek daarmee pertinent die klem wil plaas op sy liefde en genade wat Hy aan my bewys.


Die Bybel is nie die Woord van God nie… maar dit is!

Teks:  1 Petrus 1:17-25

Ons het oor baie jare van die Bybel gepraat as “die Woord van God” sonder om werklik te dink wat ons sê. Dit het daartoe aanleiding gegee dat ons die Bybel in ’n posisie geplaas het wat ek meen nooit die bedoeling van die Heilige Gees was nie. Daar is ’n beskouing dat wanneer ons praat van die Bybel as die Woord van God dan bedoel ons elke woord in die Bybel kom net so uit die “mond” van die Here. Daar is so ’n paar woorde wat ek meen erg aanstoot sal gee en min mense sal dink dit kom uit die Here se mond: soos “hondedinges” in Fil 3:8.  Die Griekse woord is “skubala” en dit is baie interessant om te sien hoe verskillende vertalers dit probeer vermy om die woord reg te vertaal.  Nee!  Die Bybel is nie die “Woord van God” in dié sin dat elke woord in die Bybel uit God se mond kom nie.

Miskien moet ons net eers sê wat die Bybel nie is nie. 

 1. Die Bybel is nie God nie! Baie mense het ‘n soort goddelike verering vir die Bybel begin ontwikkel. Die boek is so heilig dat jy omtrent daarvoor wil buig. Die Bybel het vir mense soveel magiese krag dat hulle dit as beskerming gebruik teen diefstal en aanvalle van die bose, deur dit op strategiese plekke te plaas.  Maar dan het dit ’n afgod geword! Die Fariseërs en skrifgeleerdes en die Saduseërs het byvoorbeeld die Wet so hoog geag dat hulle vir God, die Gewer van die Wet, heeltemal uit die oog verloor het.  Dit is hoekom Jesus hulle noem “hoerkinders van ’n slang” (dit is “addergeslag” in die Ou Vertaling’) (Matt 23:33) As ek iemand sien wat vir my die maan wil wys deur met sy wysvinger in die rigting van die maan te wys, kyk ek tog nie na die vinger nie!  Ek kyk waarhéén hy wys.  So kyk ek nie na die Bybel nie, maar na die God van Wie die Bybel my vertel.  Ons glo nie in die Bybel nie! Ons glo in die God van wie die Bybel getuig!
 2. Die Bybel is nie ’n boek nie!  Voor die uitvinding van die drukkuns in 1454 deur Johannes Gutenberg was die Bybel nie in boekvorm soos ons dit vandag ken nie. ’n Boek kan ons mislei om te dink dat dit ’n voorblad het en dat dit daar begin met die begin van God … terwyl God van ewigheid af bestaan… ’n ewigheid voor die begin van die skepping was Hy reeds God! En ’n agterblad kan ons mislei om te dink dat dit die einde is en dat daar ná Openb 22:21 nie meer woorde van God oorbly nie… terwyl God tot in ewigheid bestaan en vandag steeds met mense bemoeienis maak en met mense in verhouding wil wees. God en sy openbaring is veel meer as net dit wat in die Bybel staan.
 3. Die Bybel is nie die Woord van God nie … Jesus is! 1Petr1:23   23 Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige Woord van God.  24 Die Skrif sê: «Die mens is soos gras, en al sy prag soos ‘n veldblom; die gras verdor en die blom val af,  25 maar die Woord van die Here, dít bly vir ewig.» En hierdie Woord is die evangelie wat aan julle verkondig is.  Die inhoud van hierdie evangelie is Jesus die Christus wat gely het en gesterwe het en opgestaan het sodat ons die ewige lewe kan hê. Openbaring 19 beskryf Jesus op die wit perd en sê:   13 Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: «Die Woord van God.»  En die duidelikste is seker Joh 1:1-14 wat sê: In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God… en Die Woord het mens geword en onder ons kom woonDie Bybel is die woorde aangaande die Woord van God.
 4. Watter rol speel die Bybel dan in die lewe van die gelowige? 2Tim 3 14 Maar jy, bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het 15 en omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. 16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing, en opvoeding om God se wil te gehoorsaam 17 sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak.    In die Bybel is die verlossingsplan van Jesus Christus opgeteken.  In die Bybel is ook die lewensplan vir die gelowige opgeteken! 

 

LEES JOU BYBEL, BID ELKE DAG….SODAT GOD JOU KAN VERANDER TOT SY EER