Die Here is nie Liewe Jesus nie… maar Hy is!

Teks:  Deut 5:6-11

Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. 7Jy mag naas My geen ander gode hê nie. 8‘Jy mag nie vir jou ’n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.

Die vraag vandag is:  Wie is hierdie Jesus wat ons aanbid?  Het ons nie al te veel beelde van Hom gemaak en dan die beelde aanbid in plaas daarvan dat ons Hom aanbid nie? (Daarmee bedoel ek nou nie kleibeeldjies nie)  Het ons godsdiens nie ook maar verval in afgodsaanbidding nie? Ons maak ons eie “gedagtebeelde” en dít is dan wie Jesus vir ons is en ons aanbid daardie beeld van Jesus wat ons in ons kop het. 

(Alan Hirsch – How we remade Jesus) :  Babatjie Jesus in die krip met die diertjies  “……I realized that Baby Jesus is my favorite Jesus. So little. So sweet.  Baby Jesus. I could hug him and squeeze him and run with him and make him laugh. Baby Jesus. He’s my favorite.

Sondagskool Jesus; Liewe Jesus; Spooky Jesus; Bearded lady Jesus; Buddy Jesus; Blou-oog blonde Jesus; Swart Jesus; Jesus my boyfriend

Maar het ons nie ook maar ander, minder opvallende verdraaiings van Jesus nie?  Wat van die “spaarwiel-Jesus” of die “lyfwag-Jesus” wat ek net wil gebruik as ek Hom nodig het – vir die res van die tyd moet Hy my net nie hinder nie. Of die Jesus wat NET aan my kant is, en aan niemand anders se kant nie. Of die Jesus wat net gedien kan word en aanbid kan word soos wat ek/ons dit doen en geen ander taal of liturgie of dogma of offer sal vir Hom aanvaarbaar wees nie… want dit is nie vir my/ons aanvaarbaar nie?  Dit sou miskien beter wees as ons maar bly by die openbaring van wie Hy werklik is, wat ons in die Skrif het.

Sy geboorte was nie so ‘n romantiese storietjie nie (“Jesus, ‘n Radikale Sprong” – Stephan Joubert) – Van die begin af het Jesus hierdie probleem gehad.  Hy is orals, veral in eie geledere,  beskou as “nie een van ons nie…”  Hy het van die begin af heeltemal anders gelyk en gepraat en opgetree as wat van ‘n Messias verwag sou word.  Veral uit die oogpunt van die hoog-godsdienstiges van sy tyd.  (Stephan Joubert = Jesus, ‘n Radikale Sprong)

 • Hy is gebore in ‘n (stinkende) stal
 • Hy word neergelê in ‘n (vuil en stinkende) bak waaruit diere vreet
 • Die stinkende, arm, skaapkraalmense wat skape oppas in die veld, is die genooides by sy geboorte.
 • Hy word groot in ‘n agterlike dorpie (Nasaret in Galilea) – Joh 1:46.
 • Hy is maar net ‘n timmerman
 • Sy dissipels is arm, ongeleerde vissermanne, hande-arbeiders, en ‘n tollenaar!
 • Die mense wat agter Hom aanloop is nie-Jode, en vrouens en sondaars.  En Hy eet saam met hulle!  Die vraat!  Die Wynsuiper! (Luk 7:34)
 • Hy ontheilig die Sabbat
 • Hy onteer die tempel.
 • Hy laster teen God om te sê Hy is die Seun van God
 • Hy keer die hele wêreld op sy kop om!  Hy sê: Om eerste te wees moet jy laaste wees.  Om belangrik te wees moet jy almal dien.  Om jou lewe te behou moet jy dit verloor. Om te wen moet jy verloor. Om te lewe moet jy sterwe. Om waarlik ryk te wees moet jy al jou goed verkoop en die geld vir die armes gee. 
 • Hy was nie so ‘n mooi man soos wat ons graag sou wou hê nie (Jes 53:2-3)
 • Hy was nie die hele tyd “Liewe Jesus” nie want Hy:
  • het die tafels omgesmyt (Joh 2:15)
  • het lelik gepraat met die Fariseërs en Skrifgeleerdes ( Matt 23:33) “Julle slange, addergeslag! Hoe sal julle ontkom aan die straf in die hel?
  • is verwerp deur sy eie mense en is gekruisig
 • Máár Hy is die HERE (Fil 2:5-11; Kol 1:15-20; Openb 1:12-15)
Ons moet Hom sien vir wie Hy werklik is… nie vir wie ons verkies dat Hy sal wees nie.  Dit is dieselfde as die aanbidding van beelde. Ons moet Hom aanbid omdat Hy die HERE is. Ek mag Hom net Liewe Jesus noem as ek daarmee pertinent die klem wil plaas op sy liefde en genade wat Hy aan my bewys.