Die Bybel is nie die Woord van God nie… maar dit is!

Teks:  1 Petrus 1:17-25

Ons het oor baie jare van die Bybel gepraat as “die Woord van God” sonder om werklik te dink wat ons sê. Dit het daartoe aanleiding gegee dat ons die Bybel in ’n posisie geplaas het wat ek meen nooit die bedoeling van die Heilige Gees was nie. Daar is ’n beskouing dat wanneer ons praat van die Bybel as die Woord van God dan bedoel ons elke woord in die Bybel kom net so uit die “mond” van die Here. Daar is so ’n paar woorde wat ek meen erg aanstoot sal gee en min mense sal dink dit kom uit die Here se mond: soos “hondedinges” in Fil 3:8.  Die Griekse woord is “skubala” en dit is baie interessant om te sien hoe verskillende vertalers dit probeer vermy om die woord reg te vertaal.  Nee!  Die Bybel is nie die “Woord van God” in dié sin dat elke woord in die Bybel uit God se mond kom nie.

Miskien moet ons net eers sê wat die Bybel nie is nie. 

  1. Die Bybel is nie God nie! Baie mense het ‘n soort goddelike verering vir die Bybel begin ontwikkel. Die boek is so heilig dat jy omtrent daarvoor wil buig. Die Bybel het vir mense soveel magiese krag dat hulle dit as beskerming gebruik teen diefstal en aanvalle van die bose, deur dit op strategiese plekke te plaas.  Maar dan het dit ’n afgod geword! Die Fariseërs en skrifgeleerdes en die Saduseërs het byvoorbeeld die Wet so hoog geag dat hulle vir God, die Gewer van die Wet, heeltemal uit die oog verloor het.  Dit is hoekom Jesus hulle noem “hoerkinders van ’n slang” (dit is “addergeslag” in die Ou Vertaling’) (Matt 23:33) As ek iemand sien wat vir my die maan wil wys deur met sy wysvinger in die rigting van die maan te wys, kyk ek tog nie na die vinger nie!  Ek kyk waarhéén hy wys.  So kyk ek nie na die Bybel nie, maar na die God van Wie die Bybel my vertel.  Ons glo nie in die Bybel nie! Ons glo in die God van wie die Bybel getuig!
  2. Die Bybel is nie ’n boek nie!  Voor die uitvinding van die drukkuns in 1454 deur Johannes Gutenberg was die Bybel nie in boekvorm soos ons dit vandag ken nie. ’n Boek kan ons mislei om te dink dat dit ’n voorblad het en dat dit daar begin met die begin van God … terwyl God van ewigheid af bestaan… ’n ewigheid voor die begin van die skepping was Hy reeds God! En ’n agterblad kan ons mislei om te dink dat dit die einde is en dat daar ná Openb 22:21 nie meer woorde van God oorbly nie… terwyl God tot in ewigheid bestaan en vandag steeds met mense bemoeienis maak en met mense in verhouding wil wees. God en sy openbaring is veel meer as net dit wat in die Bybel staan.
  3. Die Bybel is nie die Woord van God nie … Jesus is! 1Petr1:23   23 Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige Woord van God.  24 Die Skrif sê: «Die mens is soos gras, en al sy prag soos ‘n veldblom; die gras verdor en die blom val af,  25 maar die Woord van die Here, dít bly vir ewig.» En hierdie Woord is die evangelie wat aan julle verkondig is.  Die inhoud van hierdie evangelie is Jesus die Christus wat gely het en gesterwe het en opgestaan het sodat ons die ewige lewe kan hê. Openbaring 19 beskryf Jesus op die wit perd en sê:   13 Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: «Die Woord van God.»  En die duidelikste is seker Joh 1:1-14 wat sê: In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God… en Die Woord het mens geword en onder ons kom woonDie Bybel is die woorde aangaande die Woord van God.
  4. Watter rol speel die Bybel dan in die lewe van die gelowige? 2Tim 3 14 Maar jy, bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het 15 en omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. 16 Die hele Skrif is deur God geïnspireer en nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing, en opvoeding om God se wil te gehoorsaam 17 sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak.    In die Bybel is die verlossingsplan van Jesus Christus opgeteken.  In die Bybel is ook die lewensplan vir die gelowige opgeteken! 

 

LEES JOU BYBEL, BID ELKE DAG….SODAT GOD JOU KAN VERANDER TOT SY EER