Belydenis Aflegging
As jy in graad 11 of matriek is, met die behoefte om belydenis van geloof af te lê, word jy uitgenooi om deel te word van die Belydenisgroep vir 2019. Ons gemeente verwag egter meer van ons belydenisjaar as om bloot net ’n klomp lesse by te woon en dan ja te sê voor die gemeente. Om Jesus te volg kan nie halfhartig uitgeleef word nie, daarom wil ons graag soveel praktiese blootstelling vir die jongmense gee, sodat hulle werklik sal besef wat dit beteken om te sê , “ek glo in Jesus as my Koning en Verlosser”. Saam met ons interaktiewe lesse oor wie God is en Bybelskool wat behandel word, is daar ’n paar ander ervarings wat ons ook gaan doen, onder andere: #Imagine experience (29 -31 Maart 2019); Belydeniskamp (Oktober) ; Ckamp (Desember vakansie). Asook ’n uitreik in ons gemeenskap. Ongelukkig is daar soms ’n verkeerde verstaan van geloofsbelydenis en dit gebeur wanneer dit net gesien word as ’n tradisie of wanneer kinders forseer word deur hul ouers om dit te doen. Om hierdie tendens te verhoed gaan ons nie die Bylydenisaflegging as een groep aan die einde van die jaar doen nie, maar elke persoon gaan dit persoonlik doen. Na afloop van die Belydenis program van 2019, ontvang elke kind die geleentheid om persoonlik die keuse te maak of hulle wel hul geloof wil bely voor die gemeente. In ander woorde, ouers kan hulle kinders verplig om die jaar se program by te woon, maar dit is die kind se keuse en verantwoordelikheid om dit deur te voer. Indien iemand wel besluit hulle wil dit doen, is dit hulle persoonlike verantwoordelikheid om ’n afspraak met die predikant te maak in 2020 vir ’n gesprek. Daarna sal ons ’n Sondag vasmaak waar ons ’n geloofsviering gaan hou. By hierdie geloofsviering gaan elkeen persoonlik hulle geloof kan bely voor die gemeente en daarna word daar hande opglê om vir die persoon te bid en te seën. Volwassebelydenis Vir enige iemand wat Matriek en ouer is en graag Belydenis van geloof wil aflê, kan hulle ons gerus kontak. Hierdie persone gaan die Foundations kursus doen waar ons vir 4 weke die belangrikste aspekte van ons geloof bespreek. En hierdie persone sal ook aangemoedig word om deel te word van ’n kleingoep, om sodoende deel te word van ons geloofsfamilie en voordurend dissipel kan word.