Bedieninge, Aswoensdag en Poeding

  • Ons eerste bedieningsontmoetings vind hierdie week en volgende week plaas:
28 Februarie
18h30 Ruik ‘n Blom
19h00 Groet jou Bure
 
6 Maart
18h30 Buig jou Knieë
19h00 Plant ‘n Boom
 
7 Maart
19h00 Dek die Tafel
 
  • Aswoensdagerediens Woensdag 1 Maart om 19h00.  Kom word saam stil wanneer ons die Lydenstyd begin en saam nadink oor die lydenspad van ons Verlosser.
 
  • Hierdie Sondag 5 Maart is daar weer Poedings te koop – so reg vir daar soetdekseltjie na Sondagmiddagete.
 
  • Volgende Dinsdag 7 Maart is daar om 18h30 Doopkursus vir ouers wat hulle kinders in April en Mei wil laat doop. Registreer asb. by die Kerkkantoor.