AsWoensdag 2019

Op 6 Maart 2019 vier die Christelike kerk Aswoensdag.  Aswoensdag is die begin van die lydenstyd op die Christelike kalender.  Dit beteken dat die Christelike kerk dan begin fokus op die lyding van Jesus tot en met goeie Vrydag, wat vanjaar op 19 April plaasvind.

Op Aswoensdag ontvang ons ‘n simboliese kruis as teken dat ons Jesus se lyding verstaan as sy medelye en eenwording met ons as mense.  Op dié dag doen almal instropeksie, sodat die betekenis van sy lyding helder uitstaan in ons lewe.

Woensdag 6 Maart om 10:00 die oggend en weer  om 19:00 die aand  is die Aswoensdagdiens in die Aanbiddingsruimte.  Ons beplan ‘n Adoramus-diens met musiek en stilte en Woord en gebed.  Jy is baie welkom.