ALS – Anders Leef Selkerk

ALS is gebore vanuit ons Pinksterreeks van 2016 waar ons so bietjie prakties begin nadink het oor ons Kerkwees in terme van ons gemeente visie van Leef Anders. ALS is die byeenkoms waar ons hierdie waardes wil begin leef! Strewe daarna om regtig Kerk te WEES en hoop ons om die groep te laat vermenigvuldig sodat die hele gemeente by ‘n ALS groep betrokke kan wees.
 
ALS gaan oor:
Jesus: “Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk.” (Efes 1:22)
Kerkwees: “Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. (Ef 1:23)
Familie wat God sigbaar maak deur REGTIG vir mekaar lief te wees.
Die Missie om elkeen en ALMAL van Jesus te vertel.
Toerusting om nuwe LEIERS op te rig sodat die Kerk kan groei en vermenigvuldig.
Ontmoeting: waar ons nader aan mekaar en aan God kan groei – saam leer, saam bid, saam kuier, saam onthou.
 
Kom kuier saam met ons by ALS op Woensdae aande om 19h00 daar bo in die Ben Swartz Jeuglokaal en kom word deel van die Anders Leef Familie!