2018 is nie in die Here se hande nie… maar óns is!!

Ons sê so maklik “Hy het die hele wêreld in sy hand…” en dan is ons teleurgesteld as dinge in die land en in die wêreld nie so verloop soos wat ons dit graag sou wou hê nie. Dan twyfel ons aan die bestaan van God.  God kon mos dit of dat gekeer het, of Hy kon dit of dat laat gebeur het.  Dit is nogal ’n groot onderwerp vir ongelowiges en ateïste om te sê dat daar nie ‘n God kan wees nie want in al die chaos van die wêreld doen Hy niks…

Daar is egter iets wat ons baie ernstig van kennis moet neem. Ons is self verantwoordelik vir die chaos van hierdie wêreld.  Dit het begin met Adam en Eva se sonde in die Paradys.  As gevolg van die sonde het God die hele wêreld vervloek!  “Vir die mens het die Here God gesê: «Omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan Ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toedoen vervloek; met swaarkry sal jy daaruit ‘n bestaan maak, jou lewe lank; (Gen 3:17 A83). Nou is ons in ‘n stukkende werklikheid waar dinge ernstig kan skeef loop. Om dus te sê 2018 is in die hand van die Here beteken nie alles gaan net wonderlik uitwerk en dit gaan met ons goed gaan nie. Dink maar aan die verskriklike droogte wat groot dele van ons land ernstig teister, en aan die politieke moeras waarin die land op die oomblik is. Party van ons gaan dalk ernstig siek word of ’n geliefde verloor of jou werk verloor… “fish happens!”…
 
Wat egter óók waar is is dat óns in die hand van die Here is. Kyk wat sê Psalm 46……… 2 God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.  3 Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see,  4 al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid….. God is daar; die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom.   7 Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg.   8 Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ‘n beskutting.

 

Die God van Jakob (= Israel), m.a.w. die God van die gelowiges, ook ek en jy… dáárdie God is by ons, al is die omstandighede van die wêreld waar ons woon ontstuimig en chaoties. Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het.  Al gaan ek deur die dal van doodskaduwee sal ek nie bang wees nie want U is by my. In U hande is ek veilig!….  (Psalm 23) Die Here sal in die God self het gesê: «Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.» (Heb 13:5)  Dáárop kan ons staat maak.  God se mense is in 2018 in sy hande!

Miskien net ’n laaste gedagte: Die Here het aan elkeen van ons gawes en talente en vermoëns gegee en ons daarmee toegerus om medewerkers te wees in sy Koninkryk.  In dáárdie sin is 2018 eintlik in óns hande.  My vermoëns is die instrumente in die hande van die Here waarmee Hy sy Koninkryk in hierdie wêreld wil vestig. Ons is dit aan Hom verskuldig om Hom met al ons krag te dien sodat die wêreld in 2018 kan sien wie is die God van die heelal wat mense so lief gehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het om ons van die sonde en die dood te red.  Ons moet vandag aan die werk spring en ons daarvoor beywer om die gemeenskap, en so uiteindelik die land te verander tot die eer en verheerliking van God.